Loading....

Dzień: 26 stycznia 2021

Sens życia

Nie ma uschematyzowanej odpowiedzi na pytanie dotyczące sensu życia, przede wszystkim dlatego, że zależy to od konkretnego człowieka, od danego momentu w którym on się aktualnie znajduje, a także od tego, że sens jest zmienny, na co wpływ ma czas, dzień, miesiąc, nie istnieje ogólnie przyjęta norma dla odpowiedzi jaki jest sens życia. Ile ludzi […]

Top